\
 

Πανελλαδικές

€21,50 €19,35

Ειδικό Μάθημα: Γερμανικά - Vorbereitung auf die Uni-Aufnahmeprüfung Deutsch

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€29,90 €26,91

Sprechen - Schreiben - Mitreden

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€28,20 €25,38

Üben auf B-Niveau. Grammatik - Festigungs- und Vertiefungsübungen mit integrierter Kurzgrammatik

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€10,50 €9,45

DaF-Palette 1: Verb, Adjektiv, Nomen + Präposition GRUNDSTUFE

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€12,90 €11,61

DaF-Palette 2: Verb + Präpositionalobjekt B2 – C2

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€10,50 €9,45

DaF-Palette 5: Adjektivdeklination GRUNDSTUFE

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€12,90 €11,61

DaF-Palette 8: Präpositionen GRUNDSTUFE

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ