Πανελλαδικές

€20,90 €18,81

Ειδικό Μάθημα: Γερμανικά - Vorbereitung auf die Uni-Aufnahmeprüfung Deutsch

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€29,50 €26,55

Sprechen - Schreiben - Mitreden

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€27,80 €25,02

Üben auf B-Niveau. Grammatik - Festigungs- und Vertiefungsübungen mit integrierter Kurzgrammatik

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€9,90 €8,91

DaF-Palette 1: Verb, Adjektiv, Nomen + Präposition GRUNDSTUFE

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€12,50 €11,25

DaF-Palette 2: Verb + Präpositionalobjekt MITTELSTUFE/OBERSTUFE

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€9,90 €8,91

DaF-Palette 5: Adjektivdeklination GRUNDSTUFE

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€12,50 €11,25

DaF-Palette 8: Präpositionen GRUNDSTUFE

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ