\
 

Λεξιλόγιο

€20,80 €18,72

treffend! A2+

Διατίθεται στους καθηγητές ως δείγμα δωρεάν
€26,90 €24,21

treffend! B1

Διατίθεται στους καθηγητές ως δείγμα δωρεάν
€28,50 €25,65
€25,50 €22,95

Wortsalat - Hauptbuch (κυρίως βιβλίο)

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€29,90 €26,91

Sprechen - Schreiben - Mitreden

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€10,50 €9,45

DaF-Palette 10: Typische Fehler GRUNDSTUFE

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ