Λεξιλόγιο

€19,80 €17,82

treffend! A2+

Διατίθεται στους καθηγητές ως δείγμα δωρεάν
€27,80 €25,02
€24,90 €22,41

Wortsalat - Hauptbuch (κυρίως βιβλίο)

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€29,50 €26,55

Sprechen - Schreiben - Mitreden

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€9,90 €8,91

DaF-Palette 10: Typische Fehler GRUNDSTUFE

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ