\
 

Γραπτός λόγος

€21,90 €19,71

Schreibtraining B2 für das Goethe-Zertifikat B2

Διατίθεται στους καθηγητές ως δείγμα δωρεάν
€29,90 €26,91

Sprechen - Schreiben - Mitreden

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€14,20 €12,78

Schreib es richtig

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€14,20 €12,78

Projekt B1 neu - Schülerheft (Τετράδιο του μαθητή)

Διατίθεται στους καθηγητές ως δείγμα δωρεάν
€16,20 €14,58

Zertifikat B1 neu - Schülerheft (Τετράδιο του μαθητή)

Διατίθεται στους καθηγητές ως δείγμα δωρεάν
€17,20 €15,48

Projekt B2 neu - Schülerheft (Τετράδιο του μαθητή)

Διατίθεται στους καθηγητές ως δείγμα δωρεάν
€14,30 €12,87

Projekt ÖSD B2 – Schülerheft (Τετράδιο του μαθητή)

Διατίθεται στους καθηγητές ως δείγμα δωρεάν