ΚΠγ Β spezial

ISBN
978-960-6675-35-5
Συγγραφέας
Annette Vosswinkel
Επίπεδο
B1 και B2
Διαθέσιμο
€27,80
€25,02

Το B spezial είναι μία μέθοδος εξάσκησης για μαθητές που θέλουν να προετοιμαστούν για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β. Περιέχει 10 πλήρη πρότυπα τεστ που περιλαμβάνουν και τις τέσσερις φάσεις της εξέτασης. Στην αρχή του βιβλίου δίνονται πληροφορίες στα Ελληνικά για τη δομή της εξέτασης, το προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο και την αξιολόγηση του κάθε μέρους της εξέτασης. Το βιβλίο περιέχει επίσης απαντητικά φυλλάδια για κάθε ένα από τα τεστ.

Το ακουστικό υλικό διατίθεται επίσης παρακάτω ως δωρεάν download.

Για τον Καθηγητή:

Lösungen

Transkriptionen mit Markierung:

Test 1   Test 2
Test 3   Test 4
Test 5   Test 6
Test 7   Test 8
Test 9   Test 10
Audiodateien